Lái xe buýt cần giấy phép hạng gì ???

hoc bang lai xe b2

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008

– Người điều khiển xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D;

– Điều khiển xe ô tô chở người từ trên 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng E.

Xe buýt loại 21 chỗ ngồi, 29 chỗ đứng; 25 chỗ ngồi, 25 chỗ đứng được thiết kế có thông số kỹ thuật cơ bản về chiều dài toàn bộ, chiều rộng toàn bộ và chiều dài cơ sở tương đương ô tô sử dụng để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng E như quy định tại điểm k, mục 2.2.2 phần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tấm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mã số QCVN40:2012/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 6/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Vì vậy, người điều khiển các loại xe buýt này phải có giấy phép lái xe hạng E.

Share Button

Liên hệ với chúng tôi

Bình luận