hoc bang lai xe b2

Hỏng một mắt vẫn được cấp chứng nhận đủ điều kiện lái xe ô tô

Hỏng mắt vẫn đủ điều kiện lái xe ôtô… Khiển trách Giám đốc bệnh viên  (Dân trí) – Liên quan đến vụ việc học viên bị hỏng một mắt vẫn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện lái xe ô tô, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo xử lý làm rõ vụ…