hoc bang lai xe b2

Tin ATGT: TNGT tiếp tục giảm sâu nhờ bắt đúng “bệnh”

TNGT tiếp tục giảm sâu nhờ bắt đúng “bệnh” Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với hàng loạt các giải pháp mạnh, 9 tháng đầu năm nay trật tự ATGT trên địa bàn cả nước đã chuyển biến tích cực. TNGT liên tiếp được kéo giảm. Điều…