hoc bang lai xe b2

Tin trong ngày: Hải Dương đề xuất sử dụng súng bắn đinh chặn xe quá tải chống đối

Hải Dương đề xuất sử dụng súng bắn đinh chặn xe quá tải chống đối Trước tình trạng xe quá tải chống đối lực lượng chức năng diễn ra thường xuyên, lãnh đạo CSCĐ Hải Dương vừa đề xuất sử dụng súng bắn đinh để ngăn chặn. Là địa bàn trung chuyển hàng hoá giữa…