Dạy học lái xe quận 7

Trường dạy lái xe quận 7

Trường dạy lái xe quận 7  – Trường sát hạch và đào tạo lái xe Thành Công

Sau 15 năm, kể từ ngày Việt Nam và Hoa Kì kí Hiệp định Thương mại song phương 13/7/2000. Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên tất các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, xã hội … Và Tp. Hồ Chí Minh đã trở thành một trong các thành phố phát triển nhanh nhất về cơ sở hạ tầng lẫn dân số. Với hơn 7.9 triệu dân (thống kê 1/4/2014) đạt ngưỡng 10 triệu dân đến năm 2020 là thành phố đông dân nhất cả nước. 

hoc bang lai xe b2

Tin tức học bằng lái xe: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được xếp hạng doanh nghiệp loại A

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được xếp hạng doanh nghiệp loại A Cụ thể, đối với Công ty mẹ – Tổng công ty xếp loại A, theo tiêu chí đánh giá xếp loại doanh nghiệp tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/213 của Chính phủ và Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của…